Yleiset sopimusehdot

Sisustusverkkokauppa Designetin yleiset sopimusehdot

Designet.fi on Sisustusverkkokauppa designetin ylläpitämä verkkopalvelu, jossa sisustussuunnitelmien myyjänä on Sisustusverkkokauppa Designet (Y-tunnus = 1974210-0). Seuraavia ehtoja sovelletaan Sisustusverkkokauppa Designetin ja sen asiakkaiden välillä tapahtuvassa kaupassa. Sisustusverkkokauppa Designetin ja sen ylläpitämään Designet.fi -verkkopalveluun viitataan sopimusehdoissa jäljempänä termeillä Designet, Sisustusverkkokauppa Designet tai palvelu.

  1. Käsitteet

1. Yksityisasiakas = jäljempänä sopimusehdoissa yksityisasiakkaaseen viitataan termeillä yksityisasiakas, tilaaja tai kuluttaja.

2. Yritysasiakas = jäljempänä sopimusehdoissa yritysasiakkaaseen viitataan termeillä yritysasiakas tai tilaaja. Yritysasiakkaiksi katsotaan kaikki yritykset ja muut organisaatiot, jotka eivät ole yksityishenkilöitä.

3. Sisustussuunnitelma = 3D-havainnekuvat sisustettavasta huoneesta, kaluste- ja materiaaliluettelon hankintapaikkoineen sekä sisustussuunnittelijan neuvot sisältämä kirjallinen tai sähköinen dokumentti.

4. Kohde = kiinteistö tai vastaava, jossa sisustussuunnittelun kohteena oleva huone sijaitsee.

5. Huone = sisustussuunnittelun kohteena oleva tila.

6. Tuote = mikä tahansa verkkopalvelusta tilattu kaupan kohde.

7. Sisustussuunnittelijan neuvot = sisustussuunnittelijan sisustussuunnitelman yhteydessä asiakkaalle toimittamat henkilökohtaiset neuvot, jotka voivat sisältää kommentteja sisustussuunnitelmassa tehdyistä ratkaisuista, materiaaleista, hankinnoista tms., suosituksia sisustusratkaisun toteutukseen, suunnittelijan ajatuksia tehdystä tuotesijoittelusta, vinkkejä vaihtoehtoisista tuotteista, väreistä tms. ja muita sisustussuunnitelmaan liittyviä huomioita ja havaintoja.

8. Tuotesijoittelu = Sisustusverkkokauppa Designetin sisustussuunnittelijahenkilöstön toteuttamia toimenpiteitä, joissa sisustussuunnittelijan tuottamaan sisustussuunnitelmaan lisätään sisustusartikkeleita kuten koriste-esineitä tai astioita visuaaliseen lopputuloksen luomiseksi.

9. Kaluste- ja materiaaliluettelo = sisustussuunnittelijan koostama lista sisustussuunnitelmassa käytetyistä kalusteista ja pintamateriaaleista.

10. Liitännäistarjoukset ja mainokset = asiakkaalle toimitettavan sisustussuunnitelman yhteyteen liitettäviä palvelun yhteistyökumppaneiden, markkinoijien ja mainostajien palvelun asiakkaille myöntämiä tai yleisiä tarjouksia, mainoksia ja muita markkinointiviestejä.

11. Pienet muutokset sisustussuunnitelmaan= Valmiin, asiakkaalle toimitetun sisustussuunnitelman muuttaminen yhden(1) tai kahden(2) materiaalin tai huonekalun mallin tai värin muutoksella. Tai vaihtoehtoisesti yhden(1) tai kahden(2) huonekalun sijoittelun korjaaminen asiakkaan toiveesta jos niiden sijoittelu ei vaikuta muuhun huoneen kalustuksen sijoitteluun.

2. Yleiset ehdot

1. Sisustusverkkokauppa Designet myy sisustussuunnitelmia täysi-ikäisille yksityishenkilöille ja alle 18-vuotiaille huoltajan suostumuksella.

2. Sisustusverkkokauppa Designet on sitoutunut noudattamaan Suomen Suoramarkkinointiliitto ry:n (SSML) Reilun Pelin Sääntöjä ja Sähköisen Kaupankäynnin Sääntöjä sekä kuluttajakaupasta säädettyjä lakeja.

3. Sisustusverkkokauppa Designetin yhteystiedot löytyvät täydellisinä osoitteesta:

http://www.designet.fi/yhteystiedot 

4. Sisustusverkkokauppa Designetin ylläpitämä asiakasrekisteri on luottamuksellinen. Tietoja ei luovuteta eteenpäin muille kuin tässä sopimuksessa mainituille osapuolille.

5. Sopimus tilaajan ja Sisustusverkkokauppa Designetin välille syntyy asiakkaan maksusitoumuksen vahvistuksella ja tämän perusteella lähetettävällä tilausvahvistuksella.

6. Kuluttajakauppasuhteessa noudatetaan voimassa olevia Suomen ja Euroopan Unionin määrittelemiä kuluttajakauppaan ja etämyyntiin liittyviä lakeja.

7. Sisustussuunnitelmia myydään yritysasiakkaille luvussa 10 määritellyillä erityisehdoilla täydennettynä.

8. Sisustusverkkokauppa Designet pidättää oikeuden muuttaa näitä sopimusehtoja yksipuolisella päätöksellä ilman ennakkoilmoitusta. Sopimusehdot ovat voimassa sellaisena kuin ne olivat tilausta tehtäessä.

3. Hinnat ja toimitustavat

1. Sisustussuunnitelman hinnan muuttuessa ennen tilauksen toimitusta Sisustusverkkokauppa Designetistä tilatut sisustussuunnitelmat toimitetaan alkuperäisellä hinnalla. Jos tilaukseen tehdään muutoksia, määräytyy sisustussuunnitelman hinta muutoshetken hinnan mukaisesti.

2. Hinnaston hinnat sisältävät arvonlisäveron.

3. Sisustussuunnitelma toimitetaan tilaajan tilauksen yhteydessä antamaan sähköpostiosoitteeseen PDF-dokumenttina tai tulosteena tilaajan tilauksen yhteydessä antamaan osoitteeseen. Sisustussuunnitelman tulosteena lähettäminen asiakkaan antamaan postiosoitteeseen on maksullinen lisäpalvelu.

4. Jos hinnastossa on selviä hintavirheitä ja tilaajan voidaan olettaa ymmärtäneen hintavirheen, veloitetaan tuotteet normaalihintaisina.

4. Tilaaminen ja tilauksen peruminen

1. Tilaaja on velvoitettu luovuttamaan tilausta tehdessään täydelliset yhteystietonsa, jotka sisältävät tilaajalta vähintään nimen, katuosoitteen, kaupungin, postinumeron, puhelinnumeron ja toimivan sähköpostiosoitteen.

2. Jos kaupan kohteena on erityisesti tilaajan toivomuksesta valmistettu, tilattu tai muokattu hyödyke, peruutuksen yhteydessä tilauksesta mahdollisesti siihen mennessä aiheutuneet kustannukset peritään kokonaisuudessaan ostajalta.

6. Jos sisustussuunnitelman toimitus viivästyy Sisustusverkkokauppa Designetistä riippumattomista syistä tai pakottavasta esteestä, Sisustusverkkokauppa Designet antaa tilaajalle uuden toimitusajan.

7. Sisustusverkkokauppa Designet ei ole vastuussa digitaaliselle medialle tallennetuista keskeneräisistä tilaustiedoista. Tilaajan internet-selaimen kaatuminen tai muunlainen toimimattomuus kesken tilausprosessin on tilaajan vastuulla. Sisustussuunnitelman uudelleentoimitus tiedoston vioittumisen tai katoamisen seurauksena on maksullinen lisäpalvelu.

3. Verkkosivuilla ilmoitetut toimitusajat on laadittu Sisustusverkkokauppa Designetin sisustussuunnittelijoiden antamien tietojen perusteella. Sisustusverkkokauppa Designet pidättää oikeuden toimitusaikojen muutoksiin ilman ennakkovaroitusta. Tilaushetkellä määritelty toimitusaika on ohjeellinen.

4. Jos sisustussuunnitelma toimitetaan tilaushetkestä yli viiden (5) viikon kuluttua, tilaaja voi vaihtoehtoisesti hyväksyä joko viivästyneen sisustussuunnitelman jälkitoimituksen tai tilauksen perumisen. Tilaus perutaan, ellei tilaaja ole suostunut jälkitoimitukseen ja tilaajalle palautetaan maksusuoritus. Peruutukseen oikeutetun tilaajan tulee vaatia peruutusta ennen toimitusta.

5. Sisustusverkkokauppa Designet pidättää oikeuden rajoittaa sisustussuunnitelmien myyntiä poikkeuksellisen suurissa erissä.

5. Maksaminen ja maksutavat

1. Maksaminen ja toimitus edellyttävät rekisteröitymistä tilaajaksi Sisustusverkkokauppa Designetin asiakasrekisteriin.

2. Sisustusverkkokauppa Designet pidättää oikeuden pidättäytyä sisustussuunnitelman toimituksesta ennen maksusuoritusta riippumatta tilauksen yhteydessä määritellystä toimitusajasta, kun maksutavaksi on valittu lasku.

3. Tuotteet ja niiden postikulut maksetaan tilauksen yhteydessä. Verkkokaupassa voidaan maksaa seuraavilla maksutavoilla: Nordea, Osuuspankki, Sampo Pankki, Tapiola, Aktia, Paikallisosuuspankki, Säästöpankki, Handelsbanken, S-Pankki, Ålandsbanken. Maksaminen tapahtuu Suomen Maksuturva Oy:n sivuston kautta.

4. Verkkopankkimaksamiseen liittyvän maksu- ja rahoituspalvelun toteuttaa Suomen Maksuturva Oy (2121703-0) yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. Suomen Maksuturva Oy ostaa maksusuorituksen ja tilittää sen kauppiaalle. Käyttäjän kannalta palvelu toimii aivan kuten perinteinen verkkomaksaminenkin.

Y-tunnus: 2121703-0

Tammasaarenkatu 1

00180 Helsinki

Puhelin: (09) 4241 7040

6. Tuotesijoittelu ja tarjoukset

1. Palvelu pidättää oikeuden lisätä sisustussuunnitelmien 3D-havainnekuviin tuotteita tai hyödykkeitä visuaalisen lopputuloksen saavuttamiseksi. Palvelun sisustussuunnittelijat lisäävät tuotesijoittelun kohteena olevia tuotteita tai hyödykkeitä sisustussuunnitelmiin somisteeksi. Tuotesijoittelu toteutetaan niin, että se ei häiritse sisustussuunnitelman sisältöä tai heikennä sisustussuunnitelman laatua. Tuotesijoiteltuja tuotteita ei myöskään esitetä sisustushankintalistassa tai sisustusbudjettiin sisällytettynä, vaan niistä kerrotaan vapaamuotoisesti suunnitelman saatesanoissa.

2. Palvelu pidättää oikeuden liittää sisustussuunnitelmien liitteiksi tilaajan kannalta hyödyllisiä yhteistyökumppaneiden liitännäistarjouksia ja mainoksia.

7. Sisustusverkkokauppa Designetin vastuu

1. Sisustusverkkokauppa Designet ei vastaa miltään osin tilaajan toimesta aiheutuneista vahingoista tai haitasta.

2. Sisustusverkkokauppa Designetin korvausvelvollisuus tilaajalle rajoittuu kaikissa tapauksissa enintään verkkopalvelusta tilatun sisustussuunnitelman hintaan.

3. Sisustusverkkokauppa Designetin palvelun mukaisesti toimitettu sisustussuunnitelma sisältää 3D-havainnekuvat sisustettavasta huoneesta, kaluste- ja materiaaliluettelon sekä sisustussuunnittelijan neuvot  kirjallisen tai sähköisen dokumentin muodossa. Koska sisustussuunnittelijan tuottaman sisustussuunnitelman onnistuminen on subjektiivinen makuasia, ei tilaajalle toimitetulle sisustussuunnitelmalle myönnetä palautusoikeutta.

4. Sisustusverkkokauppa Designetin asiakkaalle toimittamaa sisustussuunnitelmaa voidaan korjata pienin muutoksin, mikäli asiakas ei ole siihen täysin tyytyväinen. Pieniksi muutoksiksi luetaan yhden(1) tai kahden(2) materiaalin tai huonekalun mallin tai värin muutos. Yhden(1) tai kahden(2) Huonekalun sijoittelua voidaan myös korjata asiakkaan toiveesta jos niiden sijoittelu ei vaikuta muuhun huoneen kalustuksen sijoitteluun.

5. Sisustusverkkokauppa Designet ei ota vastuuta sisustussuunnittelun kohteina olevien tilojen sähköpisteiden, vesipisteiden, patterien, verhotankojen, ikkunoiden, ikkunalautojen ja muiden vastaavien tarkoista sijainneista. Palvelun sisustussuunnittelijat pyrkivät parhaansa mukaan tilaustietojen perusteella toteuttamaan sisustussuunnitelman, joka huomioi myös edellä mainitut muuttujat. Tarkistusmittaus on kuitenkin aina poikkeuksetta tilaajan vastuulla.

6. Sisustusverkkokauppa Designet ei laske sisustussuunnitelmissa käytettyjen kankaiden, tapettien tai maalien menekkiä (menekin yksikkönä litra, kpl, metri, neliömetri tms.). Palvelun sisustussuunnittelijat arvioivat menekin parhaan taitonsa mukaisesti ilman tarkistusmittausta. Sisustussuunnitelmissa olevien tuotteiden jälleenmyyjät auttavat asiakasta laskemaan tuotteiden menekin asiakkaan antamien tietojen perusteella. Tarkistusmittaus on poikkeuksetta tilaajan vastuulla, kun tämä tekee sisustusostoksia sisustushankintalistan perusteella.

7. Sisustusverkkokauppa Designetin sisustussuunnittelijat pyrkivät noudattamaan tilaajan antamaa sisustusbudjettia +/- 20 % tarkkuudella asiakkaan antamaan sisustusbudjettiin verrattuna. Designet käyttää sisustusbudjetin laskennassa valitsemiensa toimittajien epäsäännöllisesti päivittyviä suositushintoja, minkä vuoksi kolmannen osapuolen tilaajalle tarjoamat hinnat saattavat poiketa Designetin käyttämistä suositushinnoista. Designet ei vastaa budjetin yksityiskohtaisesta paikkansapitävyydestä. Ohjehintojen mahdollinen poikkeavuus tilaajan ostaessa sisustustuotteita kolmannelta osapuolelta on tilaajan vastuulla.

8. Keittiösuunnittelun osalta Designet pidättää oikeuden poiketa tilaajan määrittelemästä budjetista lähtökohtaisesti enemmän kuin +/-20% johtuen keittiötoimittajien vaihtelevista hinnoittelukäytännöistä ja siitä, että Designetin sisustussuunnittelijat eivät sisustussuunnitelmissa huomioi kaappien ja säilytystilojen hyllytyksiä, saranointia, toiminnallisuuksia ja muita ominaisuuksia, jotka eivät näy ulospäin. Sisustussuunnittelijat voivat kuitenkin ottaa kantaa edellä mainittuihin ulospäin näkymättömiin ominaisuuksiin sisustussuunnitelman saatesanoissa.

9. Sisustusverkkokauppa Designetillä on oikeus käyttää anonyymisti tilaajan sisustussuunnitelmissa esiintyviä 3D-havainnekuvia. Nämä esitetään loukkaamatta tilaajan anonymiteettiä. Sisustusverkkokauppa Designet ei käytä markkinointitarkoituksissa tilaajan kohteen tai huoneen alkuperäisiä valokuvia, jotka on tilaajan toimesta oheistettu tilaajan alkuperäiseen tilaukseen.

10. Sisustusverkkokauppa Designet ei ole vastuussa huolimattomasti, riittämättömin tilaustiedoin tai sopimusehtojen vastaisesti tilatun sisustussuunnitelman toimittamisesta tilausvahvistuksessa annetussa aikataulussa. Sisustusverkkokauppa Designetin asiakaspalvelu ottaa tällaisissa tapauksissa yhteyden sähköpostitse asiakkaaseen ja pyytää tilaajalta tarvittavat tarkennukset tilauksen sisältöön.

8. Reklamaatio

1. Sisustusverkkokauppa Designetin asiakaspalvelu käsittelee ainoastaan sähköisen reklamaation, joka voidaan toimittaa kirjallisesti sähköpostilla osoitteeseen info [at] designet [dot] fi.

2. Reklamaatiohenkilöstö käsittelee reklamaation sisustussuunnittelijan kanssa.

3. Kuluttajaneuvonta ja kuluttajariitalautakunta tarjoavat veloituksetta apua erimielisyyksien ratkaisemiseen, joten Sisustusverkkokauppa Designet ei korvaa asiakkaan asiamieskuluja.

9. Tekijänoikeuslain suoja

1. Tekijänoikeuslaki ja muut suojaavat lait suojaavat Sisustusverkkokauppa Designetin internetsivujen (designet.fi, sisustusverkkokauppa.fi) tekstejä, kuvia, äänitehosteita, grafiikkoja, animaatioita ja videoita, kuten myös niiden järjestystä. Internetsivujen sisällön kopiointi, levitys, muuttaminen tai käytön mahdollistaminen kolmannelle osapuolelle ei ole sallittua.

2. Designetin internetsivuilla esiintyvistä kuvista osa voi olla kolmannen osapuolen kautta tekijänoikeuslain suojaamia. Kaikki internetsivuilla esiintyvät kuvat, merkit ja muut tunnisteet ovat suojattuja, ellei erikseen toisin ole mainittu. Internetsivujen välityksellä ei ole mahdollista saada tekijänoikeuksia Designetilta eikä kolmannelta osapuolelta.

10. Yritysasiakkaita koskevat erilliset sopimusehdot

1. Yritysasiakkaita koskevat kaikki Sisustusverkkokauppa Designetin yleiset ehdot ellei luvussa 10. erikseen ole toisin mainittu.

2. Sisustusverkkokauppa Designetin ja sen yritysasiakkaiden välisissä kauppasopimuksissa sovelletaan Suomen kauppalakia siltä osin kuin muuta ei ole näissä sopimusehdoissa mainittu tai erikseen kirjallisesti sovittu.

3. Sisustusverkkokauppa Designet ei ole vastuussa digitaaliselle medialle tallennetuista keskeneräisistä tilaustiedoista. Tilaajan internet-selaimen kaatuminen tai muunlainen toimimattomuus kesken tilausprosessin on tilaajan vastuulla. Sisustussuunnitelman uudelleentoimitus tiedoston vioittumisen tai katoamisen seurauksena on maksullinen lisäpalvelu.

4. Designetin tilaajilla ei ole oikeutta jälleenmyydä Sisustusverkkokauppa Designetin tuottamia sisustussuunnitelmia. Erilliset sopimukset voidaan sopia ainoastaan kirjallisesti yhteistyökumppanimyynnin henkilöstön kanssa, ja sopimus tulee hyväksyttää yhteistyökumppanimyynnin esimiehellä.

5. Sisustusverkkokauppa Designet ei ole vastuussa välillisistä tai välittömistä kustannuksista, joita saattaa aiheutua tuotteen vioittuessa.